Większość lasów deszczowych Amazonii znajduje się w Brazylii (fot.lubasi)

Na początku roku Rodrigo Fadul z Brazylii przekształcił swoją osobistą odpowiedź na Laudato si ’w działania oraz współtworzył reakcję całej społeczności.

Encyklika papieża Franciszka o zmianach klimatycznych i ekologii, która wzywa wszystkich ludzi do przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu i troski o świat, poruszyła serce  Rodrigo.

„Laudato Si 'niejako zmusiło mnie do przemyślenia mojego stylu życia oraz konsumpcji. Zacząłem więcej  zastanawiać, zanim coś kupię; zastanawiam się, czy to naprawdę dla mnie konieczne. Zastanawiam się czy potrzebuję i jak korzystam z samochodu, pozbywam się rzeczy. To są małe działania, ale mogą generować przemiany ”- powiedział Rodrigo.

Kilka miesięcy temu, zanim pomógł swoim uczniom w zapoznaniu się z encykliką, dołączył do tysięcy ludzi na sześciu kontynentach i został Animatorem Laudato Si ’, orędownikiem katolickich działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Animatorzy łączą się co tydzień za pośrednictwem aplikacji  Zoom by uczyć się od światowej sławy ekspertów Laudato si ’ o podstawowych przyczynach kryzysu klimatycznego.

Dzielą się osobistymi doświadczeniami i przemyśleniami w ramach rozmów na forach dyskusyjnych, które pomagają wszystkim w podróży ekologicznego nawrócenia.

W swoich projektach na zakończenie kursu Animatorzy podejmują działania na rzecz swojej społeczności.

Rodrigo pracuje jako specjalista na Papieskim Katolickim Uniwersytecie Parana w Brazylii i pomógł grupie katolickich studentów w nauczaniu o zmieniającym świat przesłaniu Laudato si’ w Brazylii ”.

Aby uczcić piątą rocznicę encykliki, pomógł garstce studentów z college’u w zorganizowaniu i przeprowadzeniu webinarium. Na webinarium przekazano setkom Brazylijczykom wyjątkowe przesłanie Laudato s’i – o ekologii integralnej.

„Naszym celem było uczczenie pięciu lat Laudato si ’, budząc w młodych ludziach chęć realizacji różnorodnych działań społecznych i środowiskowych” – powiedział.

„Jest dla mnie coraz bardziej jasne, że “wszystko jest ze sobą powiązane ” i, że musimy połączyć siły, aby przezwyciężyć wielki kryzys społeczno-środowiskowy, którego doświadczamy. Musimy promować integralną ekologię”.

Gdyby 1,2 miliarda katolików na świecie podążało za wskazówkami Laudato si ’, drastycznie zmieniliby relację z całym stworzeniem na lepsze.

Jednak co jeśli 1,2 miliarda katolików na świecie, oprócz zmiany własnych zwyczajów, pomogło setkom więcej ludzi poznać Laudato si ’? Poszliby za przykładem Rodrigo.

“[Laudato Si’ is] an opportunity to change the world, to take up our responsibility to care for our common home and to invite others to this mission,” Rodrigo said.

„[Laudato si ’] stanowi okazję do zmiany świata, podjęcia odpowiedzialności za troskę o nasz Wspólny Dom i zaproszenia innych do tej misji” – powiedział Rodrigo.