Czujnik jakości powietrza w parafii Bogurodzicy Maryi w Polsce
Małgorzata Zawilska z Polski

Pracuję aktywnie w mojej parafii   Bogurodzicy Maryi szerząc przesłanie Laudato si’ nie tylko poprzez słowa, ale także działania. Po ukończeniu szkolenia LSA wraz z proboszczem, ks. Grzegorzem, postanowilismy utworzyć dla naszej parafii Koło Laudato si’. Przygotowaliśmy posty na facebook, by promować spotkania Koła, jak również umieściliśmy informację w ogłoszeniach  podczas niedzielnych Mszy Świętych. 

Z okazji Czasu dla Stworzenia i Niedzieli św. Franciszka Małgorzata, przy wsparciu Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska w Polsce, zorganizowała czujnik jakości powietrza, który został zainstalowany na terenie parafii.

Czujnik będzie pełnił nie tylko rolę informacyjną dla wiernych w parafii, ale jest również widocznym znakiem, że Kościół postrzega zanieczyszczenie powietrza jako rzeczywisty problem wpływający na nasze życie, i że należy go rozwiązać.