POKOCHAJ> OCHRANIAJ> PRZEMIENIAJ

Jesteś we właściwym miejscu
Witamy we Wspólnocie Animatorów Laudato Si’

Zarejestruj się! Kurs rozpocznie się 17 kwietnia 2023

Animatorzy Laudato Si’ należą do międzynarodowej wspólnoty modlitwy i działania w ramach Ruchu Laudato Si’. Jego członkowie podejmują działania w swoich lokalnych parafiach i społecznościach, angażując się w duchowość ekologiczną, zrównoważony styl życia i rzecznictwo na rzecz zmian społecznych. Animatorzy pracują nad urzeczywistnieniem encykliki papieża Franciszka Laudato Si’ i troszczą się o nasz wspólny dom.

Chwalcie i błogosławcie mojego Pana, i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą.

św. Franciszek z Asyżu.

JAK TO DZIAŁA?

Coraz więcej animatorów z całego świata inspiruje nas opowieściami o swojej duchowej i ekologicznej przemianie.

“Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach.”

św. Ignacy Loyola

esteś Animatorem Laudato Si’?

Tu historia es importante porque puede motivar y movilizar a la gente a pasar a la acción. A lo largo de la historia, las anécdotas han conmovido a la gente de un modo que los meros hechos o las cifras simplemente no pueden. Las historias conectan con nosotros a nivel emocional y hacen que queramos pasar a la acción y seguir participando.

Para llevar Laudato Si' a la vida y cuidar de la creación en todo el mundo, será necesario que todos actuemos y contemos nuestras historias. Tu voz es importante. ¡Gracias por compartir tu historia!