Zenna Moeti pracuje nad ucieleśnieniem idei zawartej w Laudato si ’na Trynidadzie i Tobago.

Aby uczcić Tydzień Animatorów Laudato si’, obchodzony w ramach Czasu dla Stworzenia, przedstawiamy inspirujących animatorów z całego świata. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym jak zostać animatorem Laudato si’? Kliknij tutaj .

Końcowy projekt szkoleniowy Zenny Moeti, animatorki Laudato si’ z obszaru Trynidad i Tobago, można opisać jako punkt kompleksowej usługi, gdzie wszystko związane jest z Laudato si’.

Znajdziemy tam zdrową żywność, taką jak sok z marchwi i ekologiczne pomidory, wszystko wyhodowane ekologicznie i tradycyjnie.

Spokojny czas przebywania ze stworzeniem będzie obfity, dając odwiedzającym tyle czasu, ile potrzebują, by medytować i słuchać stworzenia.

Co najważniejsze, w centrum ekologicznego nastawienia i duchowości, jakie Zenna i jej mentor wymyślili dla stołecznego miasta Port of Spain, będzie głoszone słowo Boże.

„Mamy nadzieję, że ośrodek ten będzie stanowił naturalną przestrzeń kontemplacyjną, która umożliwi każdemu uzdrowienie. . . poprzez przywrócenie wszelkich relacji, czyli z Bogiem, sobą samym i całym stworzeniem” – powiedziała Zenna.

„Modlitwa, medytacja, zdrowe odżywianie, ćwiczenia, praca w ogrodzie i głębokie, ważne rozmowy. . . pomogą każdemu odnaleźć głębszy sens i cel życia ”.

Tysiące ludzi na sześciu kontynentach, podobnie jak Zenna, podjęło działania – lub zaplanowało ich podjęcie – na początku tego roku, gdy zostali animatorami Laudato si’, liderami katolickch działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Podczas bezpłatnego, sześciotygodniowego programu szkoleniowego, Animatorzy łączyli się co tydzień za pośrednictwem aplikacji Zoom, by słuchać ekspertów w kwestiach związanych ze zmianami klimatycznymi i Laudato si’.

Poprzez rozmowy online animatorzy dyskutowali i dzielili się osobistymi historiami, co wraz ze zdobywaną wiedzą wzmacniało ich duchowy rozwój.

Jako swój końcowy projekt Animatorzy podjęli działania na rzecz stworzenia.

Około 18 miesięcy temu, podczas rozmowy ze swoją duchową kierowniczką, Zenna dowiedziała się, że obie mają marzą o zorganizowaniu ekologicznego i duchowego centrum.

„Powołanie, które Pan włożył w moje serce, było tym samym, które otrzymała również ona” – powiedziała Zenna, odnosząc się do swojej mentorki.

Zenna planowała zaczekać do czasu “po pandemii COVID-19” z rozpoczęciem prac nad ośrodkiem.

Jednak szkolenie dla animatorów Laudato si’ uświadomiło jej, że nie musi czekać do zakończenia pandemii, aby powołać centrum do życia.

Zenna może budować centrum poprzez to, kim jest, jak również stworzyć je wirtualne.

„Prawdziwa praca to ta wewnętrzna, gdy staję się żywym przesłaniem Laudato si’ w mojej rodzinie, a następnie poszerzam zakres wpływu na moją społeczność poprzez tworzenie grup, które pomagają mi ułatwiać dialog i duchowość oraz uświadamiać potrzebę zmiany i troski o nasz Wspólny Dom” – powiedział Zenna.

Dopóki nie będzie mogła fizycznie założyć centrum, planuje założyć i prowadzić blog o duchowości ekologicznej; prowadzi także klub książki wraz z przyjaciółmi. (Pierwszą książką, którą przeczytali, była encyklika Laudato si’).

Ma nadzieję, że te działania i ostateczne fizyczne centrum pomogą ludziom doświadczyć „ekologicznego nawrócenia”, które posłuży im za duchową podstawę w ich codziennej trosce o stworzenie.

„Aby stawić czoła zmianom klimatycznym i zmienić świat, musimy sami się zmienić” – powiedział Zenna.