Irene D’Agostini jest Animatorkom Laudato si’ we Włoszech

By Irene D’Agostini
Laudato Si’ Animator in Italy

Laudato si’ stało się dla mnie bardzo ważne. Zmieniło mój sposób patrzenia na świat, ponieważ pokazało mi, jak bardzo wszystko jest ze sobą połączone. Dało mi nową nadzieję na przyszłość.

Chciałam zostać Animatorką Laudato si’, ponieważ jako młoda obywatelka i katoliczka uważam doświadczenie zdobyte w kręgu Laudato si’ za sposób na bycie „zmianą, którą chcę zobaczyć w świecie”.

Zanim zapisałam się do programu dla animatorów Laudato si’ we Włoszech, w moim mieście utworzyliśmy już Krąg Laudato si’.

Celem Tygodnia Laudato si’ w maju, podczas którego setki tysięcy katolików uczcili piątą rocznicę Laudato si’, było pokazanie tej nowej rzeczywistości całej społeczności.

Krąg Laudato si’ prowadzony przez Irene D’Agostini spotyka się we Włoszech.

Zorganizowaliśmy uroczystość Laudato si’, podczas której rozmawialiśmy ze wspólnotą o spostrzeżeniach przekazanych nam przez papieża Franciszka w jego zmieniającej świat encyklice.

Od tego czasu organizujemy zajęcia, uroczystości i refleksje związane z trwającym ekumenicznym Czasem dla Stworzenia. W lipcu przygotowaliśmy również tydzień edukacji o Laudato si’ dla chłopców i dziewcząt z liceum.

Zainspiruj swoją społeczność: zostań animatorem Laudato si’ 

Szkolenie dla animatorów Laudato si’ było dla mnie bardzo ważne, ponieważ pozwoliło mi lepiej poznać encyklikę i spotkać wielu innych ludzi, którzy tak jak ja, dbają o stworzenie.

Ten ogólnoświatowy ruch daje mi dużo energii.

Mam olbrzymią nadzieję, że ten Czas dla Stworzenia będziemy obchodzić nie tylko z katolikami, ale także z naszymi siostrami i braćmi innych religii.

Irene D’Agostini pomogła ożywić Laudato si’ we Włoszech.

To już się dzieje na całym świecie i daje mi nadzieję na naszą przyszłość.

Razem działamy dla tej samej misji i tylko razem możemy coś zmienić.

Jak pisze papież Franciszek: “Jednakże, aby sprostać sytuacji tak złożonej, przed jaką staje współczesny świat, nie wystarczy, aby każdy był lepszy . . . Na problemy społeczne odpowiada się więziami wspólnotowymi, a nie samą sumą dóbr indywidualnych. . . Nawrócenie ekologiczne, niezbędne do stworzenia dynamiki trwałej zmiany, jest także nawróceniem wspólnotowym. ” (LS 219)