Chroniąc wodę w Polsce.

Autorstwa Anny Brzezińskiej-Hemperek
Animator Laudato Si’ Animator w Polsce

W parafii św. Jana Chrzciciela w Porębie w Nowym Sączu troska o ekologię to nie tylko piękne motto; to sposób życia.

Poprzez kontemplację postrzegamy wodę i inne zasoby jako coś więcej niż tylko zasób niezbędny do życia; widzimy je jako życiodajne dary od Boga, które powinniśmy zachować i cenić.

W ostatnią Niedzielę św. Franciszka w Porębie Małej rozdano ulotki z informacjami o tym, jak chronić nasze zasoby, zwłaszcza wodę.

Członkowie parafialnego zespołu Caritas, który również podejmuje działania proekologiczne, rozprowadzali także aeratory do wody. Przy samej kaplicy, dzięki współpracy ze Światowym Ruchem Katolików na rzecz Środowiska, umieszczono duży zbiornik na wodę deszczową.

Celem tych działań jest wprowadzenie praktycznych zmian w funkcjonowaniu parafii. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani do ochrony naszego wspólnego domu i odpowiedzialnego korzystania z niego – mówi o. Janusz Michalik, nasz proboszcz.

Promowaliśmy w parafii [rządowy] program „Moja Woda”, który jest przeznaczony wyłącznie dla gospodarstw domowych.
Nasz proboszcz postanowił zainstalować zbiornik na deszczówkę przy kaplicy ze względów praktycznych, takich jak problem z wodą w naszym regionie, oraz w ramach dawania przykładu innym poprzez to proste rozwiązanie.

Pomysł został pozytywnie przyjęty, a woda jest na bieżąco wykorzystywana.