Joce Mendes

Dla Joce Mendes z Brazylii Laudato Si ‚nie jest przewodnikiem “na przyszłość”. Zmieniająca świat encyklika Papieża Franciszka, mówiąca o zmianach klimatu i ekologii, prezentuje sposób, w jaki powinniśmy dokonać zmiany świata, jaki znamy.

„[Laudato Si ‚] to nadzieja, że będziemy potrafili marzyć o nowym niebie i nowej ziemi, przemieniać się w nowe kobiety i w nowych mężczyzn” – powiedziała.

„Możemy naprawiać nasze postawy, odmienić  nasz sposób myślenia i działania, zwłaszcza w kontekście naszego podejścia do życia na Ziemi. [Możemy] być wzorem dla tych, którzy wciąż nie wiedzą jak zacząć troszczyć się o to, co pozostawił nam Stwórca ”.

Joce pracuje jako nauczycielka sztuki w Uatê , w brazylijskim stanie Amazonas, kultywującym rdzenną, amazońską tożsamość. Występuje także i reżyseruje dla teatru.

Aby ukończyć szkolenie dla Animatorów Laudato Si’, Joce wykorzystała wszystkie swoje umiejętności. Chciała zwrócić uwagę na jej ukochaną Amazonię. Pomogła stworzyć i wystąpiła w 24-minutowym filmie teatralnym, który szerzy przesłanie Laudato Si’ – nadzieję i troskę o stworzenie.

„[Laudato Si ‚] pokazuje nam, że musimy dbać o to, co jest dziełem Stwórcy” – powiedziała.

W zadaniu pielęgnowania życiodajnego lasu deszczowego nie pozostała sama. W lutym papież Franciszek opublikował  „Umiłowaną Amazonię”, swoją refleksję po Amazońskim Synodzie Biskupów . Papież Franciszek wspiera rolę rdzennych mieszkańców jako strażników stworzenia.

“Działaniom ekonomicznym krajowym lub międzynarodowym, które niszczą Amazonię i nie szanują prawa ludów pierwotnych do terytorium i jego rozgraniczenia, do samostanowienia  trzeba nadać odpowiadające im imię: niesprawiedliwość i przestępstwo” pisze Papież Franciszek w p. 14 Querida Amazonia.

W ostatnich latach pożary Amazonii nasiliły się, niszcząc unikalną bioróżnorodność i uwalniając do atmosfery dwutlenek węgla, który wcześniej został schwytany przez drzewa.

Według danych rządowych, w zeszłym miesiącu liczba pożarów w brazylijskiej Amazonii wzrosła o 20 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym i osiągnęła 13-letni rekord.

Hodowcy nielegalnie najechali ziemie chronione przez tubylcze społeczności podpalając lasy, by pozyskać grunty dla bydła.

Takie tempo wylesiania nasiliło się pod rządami prezydenta Brazylii, Jaira Bolsonaro, który porównał rdzenną ludność do zwierząt oraz, nie posiadając dowodów, stwierdził, że za pożary odpowiadają organizacje pozarządowe.

Ale Mendes starała się zwiększyć świadomość na temat Amazonii i na początku tego roku została animatorem Laudato Si ’, orędowniczką katolickich działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Przez sześć tygodni ona i tysiące kolegów i koleżanek na całym świecie spotykało się co tydzień za pośrednictwem Zoom, aby dowiedzieć się o Laudato Si ’ oraz przyczynach i skutkach zmian klimatycznych.

Chciałbyś aktywnie działać jako katolik na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu?
Kolejne szkolenie dla Animatorów Laudato Si ’ rozpocznie się 29 lipca. Zapisz się już dzisiaj!

Animatorzy uczyli się od czołowych ekspertów oraz  dzielili się swoimi przemyśleniami na temat polecanych lektur i filmów. W ramach ogólnoświatowego ruchu dbającego o stworzenie, Animatorzy ukończyli program z ostatnim projektem, który zmieniał ich społeczność.

„Dla mnie [Laudato Si ‚] reprezentuje wewnętrzną i zewnętrzną mobilizację do ponownego zachwycenia się naszym Wspólnym Domem, słuchania Amazonii, stworzeń, a przede wszystkim reprezentuje wołanie Boga o Matkę Ziemię” – powiedziała .

Mendes ukończyła szkolenie w czerwcu, a kolejne zajęcia animatorów Laudato Si’ rozpoczynają się 29 lipca.

Wprowadź zmiany w swojej społeczności: już dziś zarejestruj się, aby zostać animatorem!