zdjęcie ForestWander
Będąc wolontariuszem w różnych miejscach na świecie, Michele Costa z Toskanii wielokrotnie był świadkiem sytuacji oddających prawdę zawartą w Laudato Si ‚, encyklice papieża Franciszka poświęconej zmianom klimatu, która koncentruje się na ekologii integralnej.

Michele pomagał pracując na zubożałych terenach Indii, Ameryki Południowej i Afryki. Widział to, co określa jako „paralelizm między kondycją człowieka a środowiskiem naturalnym”.

„Im bardziej dana osoba doświadcza wewnętrznego stanu nieszczęścia, niesprawiedliwości i moralnego cierpienia, tym bardziej środowisko naturalne jest zniszczone, zubożone i zdegradowane. Jestem przekonany, że między dobrem człowieka a środowiskiem naturalnym może istnieć głęboki związek. Z pewnością jedno wpływa na drugie” – powiedział.

Michele Costa
Słowa Costy rymują się z proroczymi wypowiedziami Papieża Franciszka na temat ekologii integralnej zawartymi w Laudato Si ‚, które zainspirowały Costę i miliony innych osób do uznania, jak ważna dla ich wiary jest troska o stworzenie.

“Wszystko jest ze sobą powiązane. Dlatego konieczne jest połączenie troski o środowisko ze szczerą miłością do człowieka i z ciągłym zaangażowaniem wobec problemów społeczeństwa.” (LS 91)

Michele Costa i tysiące ludzi na całym świecie zaangażowało się w szerzenie zasad Laudato Si ’. Na początku tego roku Michele wraz z innymi został Animatorem Laudato Si’, mistrzem katolickich działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Przez sześć tygodni Michele i inni, na sześciu kontynentach, łączyli się za pośrednictwem Zoom i uczyli się od światowych ekspertów w dziedzinie zmian klimatu i Laudato Si ”.

Animatorzy wzrastali w wierze poprzez dyskusje angażujące osoby z całego świata na temat odpowiedzi Kościoła na kryzys klimatyczny i dostrzegli,w  jaki sposób Laudato Si ‚wzywa ich do działania.

W swoich kończących szkolenie projektach  Animatorzy podjęli działania i pracowali nad wprowadzeniem zmian w swoich społecznościach.

Dołącz do Costy i ogólnoświatowego ruchu dbającego o stworzenie na całym świecie.
Zostań animatorem Laudato Si ‚!

„Encyklika Laudato Si”, nawiązując do paradygmatu nawrócenia ekologicznego i ekologii integralnej, reprezentuje jeden z elementów nawrócenia i realizacji naszego pełnego potencjału jako istot ludzkich ”- powiedział Michele.

W ramach swojego ostatniego projektu Michele Costa “wprowadził” Laudato Si ‚do swojego miejsca pracy, New Horizons oraz Nuovi Orizzonti, katolickiej organizacji non-profit, która działa w całych Włoszech „interweniując we wszystkich obszarach problemów społecznych poprzez działania wyrażające solidarność, wspierając osoby przeżywające poważne problemy.”

Costa pracuje jako pedagog, pomaga więźniom oraz osobom uzależnionym odkryć wartości i odbyć terapię poprzez pracę z naturą.

Praca specjalizuje się w pszczołach oraz zrównoważonym i ekologicznym rolnictwie.

„Poprzez pracę z naturą kształcimy ludzi do zdrowszego życia, dbania o siebie i innych” – powiedział.

W ramach swojego projektu stworzył i zaplanował specjalne dni szkoleniowe, aby uczyć swoich klientów o świecie pszczół i stworzył rolniczą spółdzielnię socjalną o nazwie Sicomoro, aby wspierać jego wysiłki.

Jego klienci doceniają możliwość podziwiania stworzenia.

„Każdy człowiek jest połączony z innymi oraz ze światem przyrody. Bez pszczół nie ma rozwoju, natomiast bez mojej uwagi na otaczający mnie świat nie ma też dla mnie prawdziwego życia – powiedział.

Encyklika papieża Franciszka nadal motywuje Michele każdego dnia.

„Laudato Si”, edukując, dostarcza mi nowych narzędzi, aby pomóc wielu ludziom żyjącym w piekle wielu nałogów odzyskać życie, które może być dobre, produktywne i nie jest już destrukcyjne ”- powiedział.

„Laudato Si” oznacza, że moje życie. . . ma sens, jeśli żyje się z innymi, we wspólnocie, wiedząc, że nie ma prawdziwego rozwoju, jeśli nie owocujemy. Laudato Si ‚oznacza uznanie, że żyjemy we Wspólnym Domu, że wszyscy jesteśmy połączeni ”.