Diego López
Zanim Diego López formalnie zapoczątkował działania Światowego Ruch Katolików na Rzecz Środowiska w Wenezueli, już wcześniej dyskutowano o Laudato Si ‚.

Tu i ówdzie Katolicy wspominali o przełomowej encyklice papieża Franciszka mówiącej o zmianach klimatu i ekologii, która ożywiła miliony ludzi na całym świecie w trosce o stworzenie.

Jednak żadna organizacja działająca w kraju nie wskazywała drogi. Nikt nie działał na rzecz szerzenia przesłania encykliki mówiącej o miłości i trosce o stworzenie w kraju, który pilnie szuka nadziei.

Na początku tego roku 26-letni López wyszedł z inicjatywą, chcąc odpowiedzieć na tę potrzebę. W maju otworzył krajowy oddział Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska w Wenezueli, dając Laudato Si’ silną podstawę działaczy w tym, w przeważającej mierze, katolickim kraju.

López ma nadzieję, że utworzenie oddziału pomoże przesłaniu Laudato Si ‚dotrzeć do wszystkich jego Sióstr i Braci w Wenezueli ożywiając ten kraj, jak to miało miejsce w innych krajach przez ostatnie 5 lat.

“[Oddział] jest błogosławieństwem i wspaniałą okazją dla mnie, dla wszystkich organizacji członkowskich oraz dla wszystkich animatorów i wolontariuszy, aby móc służyć i wykonywać wielką pracę w kraju w trosce o stworzenie i nasz Wspólny Dom – powiedział López.

„Mogę też podnieść głos odpowiadając na wołanie Ziemi i ubogich, którzy są najbardziej narażeni na skutki złego zarządzania naszym Wspólnym Domem. . . Pozwala mi to codziennie angażować się w poszukiwanie działań i możliwych rozwiązań, które są częścią zmiany ”.

López ukończył kurs Animatorów Laudato Si’ w czerwcu.
Oddziały (chapters) to niezależne organizacje, które ściśle współpracują z GCCM (Światowym Ruchem Katolików na Rzecz Środowiska) aby rozpowszechniać przesłanie Laudato Si’ i wprowadzać zmiany w swoich społecznościach.

Działając w swoich krajach organizacje te często pomagają ludziom zbliżyć się do Stwórcy uruchamiając Koła Laudato Si ‚- małe grupy, które spotykają się regularnie, aby pogłębiać swoją więź z Bogiem – i rekrutując ludzi, aby zostali Animatorami Laudato Si’, zaangażowanymi katolickimi działaczami na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu .

López dobrze zna ten program. Rozpoczął działania dla Wenezueli w ramach swojego ostatniego projektu na kursie Animatorów.

Wraz z tysiącami inspirujących ludzi żyjących na sześciu kontynentach uczestniczył w bezpłatnym szkoleniu online, podczas którego poznawał idee Laudato Si’ oraz podstawowe przyczyny i konsekwencje kryzysu klimatycznego.

Każdy Animator, by ukończyć kurs, musiał wykonać końcowy projekt, podejmując się działania na rzecz stworzenia.

Możesz z nami działać na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.
Kolejne szkolenie dla Animatorów Laudato Si ’ rozpocznie się 29 lipca. Zapisz się już dzisiaj!

López jest podekscytowany wcielaniem Laudato Si’ w życie w Wenezueli.
Katolicy, a nawet ludzie bez przynależności religijnej, dziękowali Lópezowi za jego pracę na rzecz środowiska w Wenezueli, za utworzenie oddziału.

Wenezuela jest jednym z najbardziej różnorodnych biologicznie krajów na świecie, ale od dawna należy także do największych światowych producentów ropy naftowej i obecnie znajduje się w samym środku historycznego załamania gospodarczego.

Miasto w którym mieszka López, Maracaibo, zostało szczególnie mocno dotknięte przez kryzys gospodarczy, który jest w dużej mierze spowodowany korupcją i złym zarządzaniem. Regres ten wywołał największy kryzys uchodźczy w Ameryce Łacińskiej.

López jest gotowy, by odegrać rolę w zmianie narracji prowadzonej przez swój kraj i dać nadzieję najbardziej bezbronnym w Wenezueli.

Szczególnie fascynuje go młodzież w jego kraju. Średni wiek w Wenezueli to 30 lat, a Kościół Katolicki odzwierciedla tę młodą populację.

„Kościół w Wenezueli to młody kościół. Organizacje młodzieżowe są bardzo silne, podobnie jak nasze organizacje członkowskie ”- powiedział López.

On i jego koledzy, Wenezuelczycy, planują zrealizować to, co papież Franciszek radził młodym ludziom podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio w 2013 roku: „zróbcie raban”.